Warning: putenv() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/findieselsk/home/www/wp-content/plugins/googleanalytics/googleanalytics.php on line 41
Čo s dôchodkom, keď príde čas? – Findiesel

Čo s dôchodkom, keď príde čas?

Takže máte viacero možností. Podmienky výberu sú takéto:
______________________________

1/ Programový výber – Vyplatenie peňazí jednorázovo / postupne:

Nie každému vyplatia všetky peniaze naraz. Podmienkou je, že dôchodok, ktorý vám Sociálna poisťovňa vypočíta,
nebude nižší ako 464,60 Eur. /platné pre rok 2020/ Do tejto sumy sa pritom rátajú všetky druhy dôchodkov spolu.

Nasporené prostriedky si môžete vybrať v ľubovoľne vysokých splátkach a v ľubovoľne dlhom období, teda aj jednorazovo
alebo formou dočasného dôchodku na 5, 7, aj 10 rokov.

Príklad 1:
DÔCHODOK JE VYŠŠÍ AKO 464,60 eur

Váš starobný dôchodok z I. piliera, teda zo Sociálnej poisťovne, je 250 eur a výsluhový dôchodok 350 eur.
Spolu je to 600 eur mesačne, teda viac, ako je hraničná suma 464,60 eur.
VÝSLEDOK: Nemusíte si dať vyplácať peniaze z II. piliera po čiastkach vo forme doživotného dôchodku.
Môžete si ich vybrať všetky naraz a použiť na čokoľvek.

Príklad 2:
DÔCHODOK JE NIŽŠÍ AKO 464,60 eur

Váš starobný dôchodok z I. piliera, teda zo Sociálnej poisťovne, je 250 eur a k tomu poberáte vdovský dôchodok 150 eur.
Spolu máte len 400 eur mesačne, teda menej, ako je hraničná suma 464,60 eur.
VÝSLEDOK: Ak vám peniaze z II. piliera budú postačovať na vyplácanie doživotného dôchodku v minimálnej výške 64,61 eur,
aby sa prekonala hraničná suma 464,60 eur, zvyšok úspor si môžete vybrať aj naraz.
_____________________________

2/ Doživotný dôchodok
Doživotný dôchodok je najčastejšie využívaný spôsob výberu. Je to poistný produkt (anuita),
kde sa životná poisťovňa zaviaže dôchodcovi do konca jeho života vyplácať pravidelný príjem.
Po podaní žiadosti o výplatu dôchodku z 2. piliera vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list,
kde bude ponuka doživotných dôchodkov od rôznych poisťovní, z ktorých si vyberiete jednu.
Doživotný dôchodok nie je predmetom dedenia, no obsahuje garanciu 7-ročnej výplaty – teda aj v prípade úmrtia
poberateľa dôchodku bude poisťovňa tento príjem vyplácať 7 rokov od podpísania zmluvy.
____________________________________

3/ Dočasný dôchodok
​Aj toto je poistný produkt, veľmi podobný doživotnému dôchodku. Jediný (no zásadný) rozdiel je,
že sa nevypláca doživotne, ale iba na fixný čas – 5,7 alebo 10 rokov. To na druhej strane znamená,
že výška platby bude výrazne vyššia ako v prípade doživotného dôchodku (pri rovnakej cene anuity).
V prípade skoršieho úmrtia prostriedky nie sú predmetom dedenia.
______________________________

Moje odporúčanie: 

  • ​pri rozhodovaní o výbere prostriedkov si doživotný dôchodok nastavte na čo najnižšiu prijateľnú hodnotu
    /ak je dôchodok menší ako 464,60 eur len dorovnajte + 1cent/
    (teda zaplaťte za anuitu čo najmenej peňazí tak, aby ste splnili podmienku pre programový výber
    a zároveň aby vám takýto garantovaný dôchodok pokrýval aspoň nevyhnutné výdavky na život)
  • zvyšné peniaze z DSS vyberte jednorazovo a zainvestujte ich lepšie – jednoducho, rozumne a lacno.
    Radi vám v tomto poradíme.

Verím, že som Vám podal dostatočné informácie na vyriešenie otázky čo s dôchodkom.

Prajem Vám pekný deň.
-LL-

Riešenie pre spokojnejší život