Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Hypo-slovník

Pridané: 26.5.2023

Americká hypotéka – je bezúčelový hypotekárny úver alebo inými slovami bezúčelový úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Americkú hypotéku môžno využiť na akýkoľvek účel. Často sa využíva na krytie vyšších investícií do nehnuteľností – rekonštrukcií, modernizácií, ale aj na kúpu automobilov alebo technických zariadení.

Americkou hypotékou možno splatiť iné, menej výhodné úvery a tieto skonsolidovať do jediného úveru s nižšiu splátkou, dlhšou dobou splatnosti a nižším úročením. Americkú hypotéku si môže vybaviť aj ten, kto už klasickú hypotéku má a potrebuje ďalšie peniaze.

Anuitné splátky – splátky, ktoré majú počas celej doby splácania rovnakú výšku.

Doba fixácie úrokovej sadzby – ide o dobu, počas ktorej sa výška úrokovej sadzby nemení.

Degresívne splátky – splátky, ktorých výška postupne klesá. Klient na začiatku platí vyššie splátky, neskôr sa splátky znižujú.

Hypotekárny certifikát – dokument, ktorým banka potvrdzuje, že je ochotná poskytnúť klientovi hypotekárny úver na základe posúdenia jeho bonity.

Hypotekárny úver – je úver podľa z. č. 483/2001 Z. z. o bankách s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej.

Poskytuje sa na nasledujúce účely:

a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,

b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,

c) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo

d) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý je hypotekárnym úverom,

e) splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až c), ktorý nie je hypotekárnym úverom.

LTV –  ( Loan to Value ) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje mieru rizikovosti poskytnutia hypotéky. Vypočíta sa ako podiel hodnoty hypotéky ku hodnote založenej nehnuteľnosti. Väčšina bánk poskytuje hypotéku do výšky LTV 70 – 80 %, niekedy však aj do 90 a 100 %. Čím väčšia je hodnota LTV, tým je poskytnutie hypotéky pre banku rizikovejšie. Pri hypotékach, kde LTV presahuje 70 % banky často ukladajú vyššiu úrokovú sadzbu.

Mesačná splátka – je suma, ktorú je klient povinný platiť každý mesiac banke na splatenie hypotéky. Táto splátka zahŕňa splátku poskytnutého úveru a splátku úrokov.

Mimoriadna splátka – je splátka nad rámec pravidelnej mesačnej splátky. Bežne banky poskytujú možnosť raz ročne uskutočniť mimoriadnu splátku bez poplatku. Výška mimoriadnej splátky sa určuje percentom z výšky hypotéky.

Progresívne splátky – splátky, ktorých výška postupne rastie počas doby splácania. Klient na začiatku platí nižšie splátky, neskôr sa splátky zvyšujú.

Spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou – ide o úver, ktorý je rovnako ako hypotekárny úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Tento úver môže mať inú dobu splatnosti ako hypotekárny úver. Pri spotrebnom úvere si však klient nemôže uplatniť nárok na štátny príspevok, ak ho štát poskytuje. U nás sa poskytuje štátny príspevok vo výške 0 % a štátny príspevok pre mladých vo výške 3 % (2 % poskytuje štát a 1 % banka).

Štátny príspevok pre mladých – určuje sa každoročne v zákone o štátnom rozpočte. Tento príspevok sa vyjadruje v percentách a predstavuje mieru, o ktorú sa znižuje výška úrokovej sadzby hypotéky. U nás sa poskytuje vo výške 3 % (2 % poskytuje štát a 1 % banka).

Úroková sadzba – vyjadruje v percentách, akú sumu bude musieť klient za poskytnutie hypotéky banke zaplatiť.

Záložné právo – vzniká na základe zmluvy o zriadení záložného práva. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť je podmienkou poskytnutia hypotéky. Podstatou záložného práva je, že banka má právo nakladať s nehnuteľnosťou (napríklad ju predať), ak klient nespláca banke svoje záväzky.